1460.   Pärnjõe 83
EüE
| Sisestas: |

1. Varbad on mul külmad,
surm hakkab tulema.
Kui saaksin malevasse,
siis jääksin elama.
	
2. Nüüd laulan ma betoonist
ja malevlastest ka.
Nad on nii töökad, virgad
ja hästi lõbusad.
	
3. Kui kostab nende kära,
siis olen nukker ma.
Oh, viige surm siit ära,
veel tahan elada.


Akordispikker