742.   Tuhanded külad, tuhanded talud
Rahvas
| Sisestas: |

Tuhanded külad, tuhanded talud
Laiali Eestimaal.
:,:Sündisid ilma kadunud põlved,
Vanavanemad.:,:
Külvasid vilja, lõikasid vilja
Vanavanemad.
:,:Tähistaevast jälgisid ilma,
Lastele saatust ka:,:

R: Oo, Eestimaa, oo sünnimaa,
:,:Kuni su küla veel elab,
Elad sina ka.:,

:Lapsed kasvasid, sirgusid suureks,
Pöördusid metsast ja maast,
:,:Rebisid puruks polised juured,
Lahkusid kodust nad.:,:
Rändasid ringi, kandsid kingi
Pastelde asemel nad;
:,:Otsisid õnne avali silmi,
önn jäi neil leidmata.:,:

R:


Akordispikker