745.   Õrn ööbik
Rahvas
| Sisestas: |

örn ööbik, kuhu tõttad sa
nüüd lahkel lehekuul?
Kas mõisaaias hoisata 
Sa tahad roosipuul?
Voi metsas toorel toomingal
Saab hüüdma sinu suu,

Kui tähed hiilg'vad taeva all
Ja valgust valab kuu?
Ei mõisaaias hoisata 
Voi laulu minu rind,
Sest vanemate verega
On voietud see pind:
Ka metsas toorel toomingal
Ei laulma saa mu huul,
Vaid talupoja akna all,
Sääl pühal pärnapuul.

Kui jouab õnnis suine öö,
Siis laulan talle ma,
Et unuks meelest päevatöö,
Jääks rahul magama.
Kõik öö siis hääled heljuvad
Ta kauni kambri sees
Ja unenäod ilusad
Tal seis'vad silme ees.

Kui aga taevas kumab koit
Ja kaob pime öö,
Siis laulan: tõuseb priiusloit
Ja vajub orjavöö,
Sest idataeva servassa
Ju näha koidutuld
Ja uuel ilul särama 
Löönd Eesti muistne muld.


Akordispikker